Yazar Olarak Makalem...
ANA SAYFA  »  REFERANSLAR  »  KURUMSAL REFERANSLAR  »  Yazar Olarak Makalemiz Yayımlandı…

Sayın hocam Lale OLCAY hocam ve diğer hocalarımızı tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalar yapmaya devam ediyorlar.
Bizde bu çalışmada yazar olarak yerimizi aldık…

STEROİD PREMEDİKASYONUNUN YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNOZİD TEDAVİSİNDEN SONRA GELİŞEN İLAÇ ATEŞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Özlem Güvenir1, Ayşe Develi1, Ahmet Gül2, Lale Olcay3 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Çocuk Hematoloji Hemşiresi,
İstatistik Dünyası 2İstatistik Uzmanı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 3Pediatri Profesörü E-posta: laleolcay@hotmail.com.tr

SUMMARY: Güvenir Ö, Develi A, Gül A, Olcay L. (Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Research and Training Hospital, Ankara, Turkey). The effect of steroid premedication on drug fever developing after high dose cytosine arabinoside therapy. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017; 60: 7-15. To establish the effect of steroid premedication (SP) before cytosine arabinoside (AraC) on development of AraC fever, in our clinic, 179 high-dose AraC (2×1-3 gr/m2/dose x 1-3 days) administrations given to patients with acute lymphoblastic and myeloblastic leukemia (ALL, AML) were evaluated retrospectively. Although the outcome was better with SP and ALL, as to fever, there was no significant difference between the administrations in which (a) steroids (dexamethasone, methylprednisolone) were and weren’t given, (b) steroids were given 12-13 hours before AraC, just before AraC or both just before and after AraC (c) SP was given (as ‘just before AraC’) for AML and ALL patients. The frequency of AraC fever was similar during AraC cycles for which SP was and wasn’t administered in AML, ALL and ALL+AML patients as well. In conclusion, SP, in these styles had no role in preventing AraC fever, although its frequency in cycle basis was less than that in the literature. However, further studies are needed. Key words: high dose cytosine arabinoside, cytarabine, AraC, fever, leukemia.

ÖZET: Kliniğimizde, sitozin arabinozid (AraC) öncesi yapılan steroid premedikasyonunun (SP), AraC ateşi üzerine etkisini saptamak amacıyla akut lenfoblastik ve miyeloblastik lösemili (ALL ve AML) olgulara yapılan 179 yüksek-doz AraC (2×1-3 gr/m2/doz x1-3 gün) uygulaması geriye dönük olarak incelendi. Sonuçlar SP yapılanlarda ve ALL’de daha iyi olmakla birlikte, ateş yönünden (a) Premedikasyon yapılan (deksametazon, metil prednizolon) ve yapılmayan uygulamalar arasında, (b) Ara-C’den 12-13 saat önce, AraC’den hemen önce veya AraC’den hem hemen önce, hem de sonra yapılan uygulamalar arasında, (c) Her AraC’den önce SP yapılan AML/ALL hasta uygulamaları arasında anlamlı fark yoktu. AML, ALL ve AML+ALL hastalarında, SP’nun uygulandığı ve uygulanmadığı AraC döngüleri arasında AraC ateşi sıklığı da benzerdi. Sonuç olarak, döngü temelinde ateş sıklığı literatüre göre düşük olmakla birlikte, bu şekilde SP’nin AraC ateşini önlemede rolü yoktu. Ancak, bu konuda ileri çalışmalara gerek vardır.
Anahtar kelimeler: yüksek doz sitozin arabinozid, sitarabin, AraC, ateş, lösemi.
makalemiz

Bu Yazıyı Paylaş
1.013 okunma

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?