İSTATİSTİKSEL ANALİZLER
ANA SAYFA  »  İSTATİSTİKSEL ANALİZLER

İSTATİSTİKSEL ANALİZLER

Tüm İstatistiksel Analiz Yöntemleri konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Temel İstatistiksel Analizler

İstatistiksel Özet Tablolar

Ki-Kare Analizi

Doğrusallık Testi

İki Değişkenli Risk Analizi(OR)

Basit Doğrusal Regresyon

Korelasyon Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi

Bağımlı Gruplarda t testi

Bağımsız Gruplarda t testi

Kruskall-Wallis H testi

Mann-Whitney U testi

Wilcoxen İşaret Testi

İşaret Testi

İleri İstatistiksel Analizler

Varyans Analizi (İki Yönlü, Tekrarlanan Ölçümlerde, vb.)

Regresyon Analizi (Çoklu, Lojistik, Doğrusal Olmayan, vb.)

Cox Regresyon Analizi

Kaplan-Meier Analizi

Uyum Analizi(Kappa-McNamer)

Faktör Analizi

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)

Güvenirlik Analizi

Partial Korelasyon Analizi

İnterclass Corelation

ROC Analizi

POWER analizi

Örneklem Hesaplanması

Genişletme Katsayısı (Faktör) Hesaplanması