İSTATİSTİK VE İS...
ANA SAYFA  »  Etkinlikler  »  İSTATİSTİK VE İSTATİSTİKÇİ

İSTATİSTİK VE İSTATİSTİKÇİ
Günümüzde İstatistik; yeni araştırmalarla, yeni yöntemlerle sürekli gelişen ve her bilimsel alana uygulanabilen disiplinler arası bir bilim dalıdır. İstatistikçiler, araştırmacı kimlikleriyle ülkenin finans, sağlık, ekonomi, tarım, eğitim gibi pek çok alanına sağlıklı açılımlar getirmekte, aynı zamanda sosyal sorunların çözümüne de çok önemli katkılarda bulunmaktadır.
Özellikle ülkemizde Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında istatistik biliminin ve
istatistikçinin önemi giderek artmaktadır.
Günümüzde hükümetler politikalarını formüle etmek ve aldıkları kararları desteklemek, politikacılarda halkı ikna etmek için istatistikleri temel almaktadır. Tıbbi araştırmalarda, ekonomi, işletme ve kamu yönetiminde istatistiğin kullanılması son yarım yüzyıl içinde olağan üstü bir gelişme göstermiştir. İstatistiksel yöntem sosyal bilimlerin bütün dallarında hemen hemen tek pratik çalışma aracı durumundadır. Sayısal bilgi toplanabilen her araştırma alanında istatistiksel yöntemler kullanılır: Toplumsal olayların gelişimi, davranış psikolojisi, otomatik üretim süreçleri, bilgisayarlar gibi büyük teknik sistemlerinin yönetimi, jeolojik süreçler, gazlardaki karmaşık olgular, sinir sisteminin işlevleri, beynin yansıtıcı ve yönlendirici çalışmaları istatistik yöntemlere başvurulmadan incelenemezler. Biyoloji, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, iktisat, işletme, tıp, kuantum fiziği, biyolojik vb. özetle tüm bilim dalları, yöntem kuruluşları, teknoloji, iş ve piyasa araştırmalarında istatistikten yararlanılır.
Örnek vermek gerekirse; Milli Eğitim politikasının gerektirdiği şekilde planlanıp en yararlı bir şekilde uygulanabilmesi için gelecek yıllarda ilk, orta ve yüksek tahsil çağında bulunan kimselerin sayılarının bilinmesinin, bunlara tahsil imkanı sağlanabilmesi için ne kadar öğretmene, okula ve eğitim-öğretim araçlarına ihtiyaç olduğunun belirlenmesinde kullanılır. Bu aşamadan sonra uygulanacak eğitim hizmetleri deneysel olarak sınanabilir ve eldeki imkanlara göre en uygun olan eğitim hizmetleri belirlenir.
Bilimsel araştırmalarda istatistik önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle, deneysel araştırmalarda, bir hipotezin kabule değer olup olmadığının belirtilmesi ve araştırma sonuçlarının objektif olarak yorumu ancak modern istatistik metotlarına dayanmak suretiyle mümkündür. İstatistiksel metotlara dayanmayan araştırmalar ve bunlarla ulaşılan sonuçlar bilimsel sayılmamaktadır.
Mal ve hizmet sunulan pazarın ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi, ürünlerin ve hizmetlerin ihtiyaçlar ve trendler doğrultusunda hazırlanıp müşterilere sunulması gerekmektedir. Aksi halde mal ve hizmet satışları pazarın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalarak işletmenin kar marjını düşürecektir. Bu ise istenmeyen bir durumdur. Bu gibi olumsuz durumları önceden görüp, gerekli tedbirleri almak, ürünleri sadece pazarın ihtiyaçları doğrultusunda değil rakip ürünlerden de daha iyi bir şekilde sunulması için pazar araştırmaları son derece önemlidir. Pazar araştırmalarının tüm aşamalarında ise istatistiksel metotlar ve çözümler kullanılmaktadır. İstatistiksel metotların kullanılmadığı bir pazar araştırması yapmak imkânsızdır.
Finansal ve ekonometri verilerinin incelenmesi ve detaylı bir şekilde analiz edilip mevcut durum ve bir sonraki dönemler için tahminler yapılmasında istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. İncelenen değişenler arasında ilişkilerin türü ve yapısı, modellerin kurulması ve anlamlı sonuçların çıkartılması çok iyi istatistik bilgisinin yanında çok iyi literatür bilgisine hakim olunmasını gerektirmektedir.
İyi bir istatistikçi çalıştığı kuruma, nüfus trendleri nereye kayarsa kaysın, ekonomik durum ne kadar çalkantılı olursa olsun, rakipler ne kadar çoğalırsa çoğalsın, koşullara eş zamanlı uyum sağlama yeteneği kazandırmaktadır.
Son olarak istatistikçi olarak yaptığımız işi ve bunun altındaki varsayımları, hangi durumlarda nelerle karşılaşacağımızı ve bunları nasıl düzelteceğimizi iyi bilirsek, bizlere olan ihtiyacın, istatistikten beklentilerin şimdikinden çok daha fazla olduğunu herkese ispat etmiş oluruz…

Gökçe ÖZDEŞ

gokce

Bu Yazıyı Paylaş
664 okunma

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?