“ISTATISTIGIN ...
ANA SAYFA  »  Etkinlikler  »  “ISTATISTIGIN BILIMSEL CALISMALARDA YERI VE ONEMI”

Hemşirelik bilimsel yöntem, problem çözme ve karar verme becerilerini içerisinde barındıran bir disiplindir. Hemşirelikte klinik duruma özel eleştirel düşünme becerileri, araştırmaya ve tanıya yönelik sonuca ulaşmaya yardımcı bir araç olarak görülmektedir. Hemşirelik uygulamasının doğasında yer alan araştırma, kullanımı çok çaba gerektiren bir süreç olmasına karşın, hem profesyonelleşme için bir fırsat hem de birey, aile ve toplum sağlığın iyileştirilmesi için vazgeçilmezdir.
Hemşirelik uygulamalarında sürekli olarak yeni sorunlarla karşılaşılabildiğinden bu sorunların çözümleri için yeni araştırmaların yapılması gereği üzerinde durulmaktadır. Araştırmanın kullanımı özellikle son yirmi yıldır giderek artan bir şekilde hemşirelik literatüründe tartışılmakta, hemşirelik araştırmalarının uygulamada kullanımı için çağrı yapılmakta ve bununla ilgili projeler yaygınlaştırılmaktadır. Uygulamaya yönelik hemşirelik sürecinde yer alan ampirik çalışmalar sistematik olarak bir araya getirildikten sonra hemen hemen tamamında istatistiksel yöntem ve tekniklerin kullanıldığı görülmektedir. Doğal olarak araştırma sonucunda elde edilen geçerli sonuçların genelleştirilmesi yönünde büyük çaba sarfedilmektedir.
Dünyadaolduğu gibi ülkemizde de, daha tutarlı ve güvenilirsonuçlar elde edebilmek ve teorik varsayımların uygulamadaki geçerliliklerinin anlaşılabilmesi amacıyla hemşirelikte araştırma kullanımı kadar istatistiksel tekniğin ve etkili yöntemin de uygun bir şekilde kullanılması gün geçtikçe zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada araştırmacı tarafından çalışma kapsamında elde edilen verilerin hangi istatistiksel tekniklerle analiz edilebileceğinin bilinmesi büyükönemtaşımaktadır. Sadece hemşirelik disiplinine özgü değil, şüphesiz, diğer sağlık ve sosyal alanların tümünde yapılabilecek herhangi bir çalışmanın teorik alt yapısı ne kadar iyi olursa olsun çalışmanın uygulaması için kullanılan istatistiksel testler ve ölçekler bilimsel açıdanaraştırmaya uygun değilse, yapılan araştırmalarda beklenen sonuçlaraulaşılması mümkün olmayacaktır. Aksi takdirde elde edilen sonuçlaryanlış̧ olacağı gibi, aynı zamanda emek, zaman ve maddi kaynağın boşuna harcanmasına sebep olacaktır.

Doç. Dr. Gül PINAR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Bu Yazıyı Paylaş
990 okunma

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?