BİREYSEL
ANA SAYFA  »  BİREYSEL

İSTATİSTİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ KALEMLERİ

1- Anket soru kağıdı hazırlanması:

Bu aşamada çalışmanın amacına yönelik olarak soru kağıdının hazırlanması, pilot uygulaması için gerekli önerilerin yapılması, araştırmacı tarafından toplanan pilot uygulama verilerinin analiz ve raporlanması yapılır. Soru kağıdının özelliklerine göre uygun güvenilirlik testleri gerçekleştirilir.
Bu danışmanlık için Ortalama maliyet : 500 TL + KDV dir.

2- Ölçek geliştirme/Uyarlama çalışmaları

Bu aşamada yeni geliştirilecek bir ölçeğin geçerlilik-güvenirlik aşamalarının tespit edilmesi, geçerlilik-güvenirlik analizlerinin yapılması sağlanacaktır.(Not: Dil geçerliliği çalışmanın sahibi olan uzman tarafından gerçekleştirilir. Destek talep edilirse ayrıca maliyetlendirilecektir. Kapsam geçerliliği için uzman görüşleri çalışmanın sahibi tarafından alınması sonucunda elde edilen veriler bizim tarafımızdan analiz edilecektir. Geçerlilik kısımlarında AFA ve/veya DFA analizleri yapılacaktır.)

Bu danışmanlık için oluşacak maliyet ortalama 3000 TL + KDV dir.(Ölçeğin yapısı ve yapılacak analizlere göre maliyetlerde değişiklik olabilir.) Word ortamında istatistiksel yorumları ile birlikte raporlama gerçekleştirilecektir.

3- Y.Lisans Tezleri için İstatistiksel analiz ve danışmanlık:

Bu aşamada çalışma sahibi tarafından derlenen verilerin analiz ve raporlanması için tezin amaç ve alt amaçlarına göre yapılacak analizler tespit edilecektir. Bu çalışma için oluşacak ortalama maliyet 1500 TL + KDV dir.(Not: bu çalışmada verilerin manyetik ortamda çalışma sahibi tarafından bize teslim edilmesi gerekmektedir.) Word ortamında istatistiksel yorumları ile birlikte raporlama gerçekleştirilecektir.

4- Doktora Tezleri için İstatistiksel analiz ve danışmanlık:
Bu aşamada çalışma sahibi tarafından derlenen verilerin analiz ve raporlanması için tezin amaç ve alt amaçlarına göre yapılacak analizler tespit edilecektir. Bu çalışma için oluşacak ortalama maliyet 3000 TL + KDV dir.(Not: bu çalışmada verilerin manyetik ortamda çalışma sahibi tarafından bize teslim edilmesi gerekmektedir.) Word ortamında istatistiksel yorumları ile birlikte raporlama gerçekleştirilecektir.

5- Makale çalışmalarında İstatistiksel analiz ve danışmanlık:
Bu aşamada çalışma sahibi tarafından derlenen verilerin analiz ve raporlanması için çalışmanın amaç ve alt amaçlarına göre yapılacak analizler tespit edilecektir. Bu çalışma için oluşacak ortalama maliyet 600 TL + KDV dir.(Not: bu çalışmada verilerin manyetik ortamda çalışma sahibi tarafından bize teslim edilmesi gerekmektedir.) Word ortamında istatistiksel yorumları ile birlikte raporlama gerçekleştirilecektir.

6- Tıpta/Sağlık alanında uzmanlık:
Bu aşamada elde çalışmanın amaç ve alt amaçlarına göre yapılacak çalışmalar tespit edilecektir. Word ortamında istatistiksel yorumları ile birlikte raporlama gerçekleştirilecektir.
Bu çalışmanın ortalama maliyeti 1250 TL + KDV dir.

7- Örnekleme/Power Raporu:
Bu aşamada çalışmanın amaç ve alt amaçlarına uygun olarak örnek hacminin belirlenmesi, power raporunun oluşturulması ve uygulanacak analiz ve teknikler tespit edilecektir.
Bu aşama için oluşacak ortalama maliyet 300 TL + KDV dir.