ATATURK VE ISTATISTI...
ANA SAYFA  »  HABERLER  »  ATATURK VE ISTATISTIGE BAKISI
10 kasım
Bu Yazıyı Paylaş
1.679 okunma

Toplumların geleceğini görebilmesi, planlayabilmesi ve gelişmesi için istatistiki bilgiler büyük önem taşır. Cumhuriyetimizin ilk yılllarında, çok önemli sorunlar olmasına rağmen, istatistiki bilginin bu denli önem taşıması nedeniyle, bu işlevi yerine getirebilmek için bir istatistik örgütünün kurulmasına karar verilmiştir. Savaştan çıkmış bir toplumda, bilgi yoksulluğuyla, çözümü gereken çeşitli sorunlar olmasına rağmen, bütün bu sorunlar içinde, her şeyi zamana ve mekana göre değerlendirmenin bilincinde olan büyük devlet adamı Mustafa Kemal ATATÜRK, istatistiği de düşünmüştür. ATATÜRK, 1926 Devlet İstatistik Enstitüsünü kurarak veriye ve bilgiye verdiği önemi gözler önüne sermiştir.

19. yüzyılın başından itibaren merkezi sisteme dayalı olarak merkezlerde ve taşrada istatistik büroları açılmış ve bu çalışmaları takip ve kontrol etmek için ayrı bir merkezi organ kurulmuştur. 1891’de yürürlüğe giren “Bab-ı Ali İstatistik Encümeni Nizamnamesi” uyarınca, Bab-ı Ali’de Merkezi İstatistik Encümeni kurulmuş ve istatistik hizmetleri kanuni bir esasa bağlanmıştır. 1918 yılında çıkarılan yeni bir kanunla istatistik faaliyetleri Sadaret’e bağlı İstatistik Müdüriyeti Umumiyesi bünyesinde toplanmış, konunun uygulaması bir yıl devam ettikten sonra yürürlükten kaldırılmış ve eski sistem Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir.1926 yılında Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün direktifleri ile Başbakanlığa bağlı Merkezi İstatistik Dairesinin kurulması, Ulu Önder’in sınırsız dehalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası boyutta istatistik teşkilatlarının kuruluş tarihleri karşılaştırıldığında şu anda istatistik konusunda çok ileride olan ülkelerde bile istatistik teşkilatlarının kuruluşu daha sonraki yıllara rastlamaktadır.

1926 yılında kurulan “Merkezi İstatistik Dairesi” 1930 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüş, 1930 yılında 1554 sayılı yasa ile “İstatistik Umum Müdürlüğü” adını almıştır.1933 tarihinde 2203 sayılı yasa ile yeniden düzenlenmiş olan İstatistik Umum Müdürlüğü; görevlerini Umum Müdürü, Müşavirlik, Muavinlik ve 10 Şube ile görevini sürdürmüştür. 1939 yılında 3656 Sayılı Yasa ile “Taşra Mıntıka Teşkilatı” ve “Fiyat İstatistikleri Müdürlüğü”nün teşkilata dahil edilmesi karara bağlanmış ve bu organizasyonla faaliyetlerini 1950 yılına kadar sürdürmüştür.

1950 yılında 3656 ve 4644 Sayılı Kanunlarla önemli bazı kadrolar kaldırılarak yeni kadrolar ve yeni faaliyetlerin başlaması öngörülmüştür. Söz konusu kanun kapsamında “Tetkik ve Araştırma Dairesi” kurulmuş İstatistik Genel Müdürlüğü’nce toplanacak istatistiklerin ilmi ve teknik esaslarını hazırlamak, milli gelir tahminlerini yapmak, istatistik bilgilerin modern istatistik tekniklere göre toplanmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası istatistiklerin analiz ve karşılaştırmasını yaparak, istatistiğin gelişimini takip etmek ve uygulama imkanlarını hazırlamakla görevlendirilmiştir.

1955 yılında 6534 Sayılı Yasa ile Genel Nüfus, Genel Tarım ve Genel İşyeri Sayımlarının hangi yıllarda yapılacağına dair hükümler getirilmiştir. Yasaya göre sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda Genel Nüfus Sayımı, sonu (0) ile biten yıllarda Genel Tarım Sayımı, sonu (1) ile biten yıllarda Genel Sanayi İşyeri Sayımının yapılması hükme bağlanmıştır.Devlet Planlama Teşkilatının kurulması kararı ile birlikte 53 sayılı yasayla İstatistik Enstitüsü yeniden yapılandırılarak, bugünkü kimliğine temel teşkil eden organizasyon çatısı kurulmuştur.

DİE, ülkemizin sürekli olarak gelişme sürecini izleyerek, demokrasiyi tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi için gereken bilgileri bağımsız, tarafsız ve güvenilir olarak üreten önemli bir kuruluş olmuştur. Bu nedenledir ki, DİE’nin ürettiği bilgiler, yayımladığı istatistik ve göstergeler; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, karar alıcılar ve araştırıcılar için güvenilir yol göstericilerdir. DİE, ülkemizde ulusal ve uluslararası boyutta yararlar sağlayacağı inancıyla, en uçtaki kullanıcıdan, karar alıcıya kadar geniş bir yelpaze içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşların veri ve bilgi ihtiyacını gidermeyi amaçlayan çalışmalarını geliştirerek devam ettirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek için Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi

– Anadolu Ajansı
– Ankara Hukuk Fakültesi
– Ankara Orman Çiftliği
– Bursa Merinos Halı Fabrikası
– Cumhuriyet Halk Partisi
– Çocuk Esirgeme Kurumu
– Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü
– Devlet Hava Yolları
– Devlet İstatistik Enstitüsü
– Elektrik İşleri Etüt İdaresi
– Etibank
– Halkevleri
– Maden Tetkik Arama Enstitüsü
– Merkez Bankası
– Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
– Sanayi ve Maadin Bankası
– Sümerbank
– Türk Dil Kurumu
– Türk Tarih Kurumu
– Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
– Türkiye Şeker Fabrikaları
– Uluslararası İzmir Fuarı
– Türkiye İş Bankası
– Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü

BÜTÜN HABERLER

31 Mart 2019 da gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Hatay, Zonguldak ve Karabük illerinde bazı ilçelerin adaylarının istekleri […]

Hatay/Erzin İlçe belediye başkanlığı için Erzinde Aday yoklaması gerçekleştirilmiştir. Toplam 450 seçmenle yapılan görüşmede elde edilen veriler […]

Dünya Sağlık örgütünün ve Sağlık bakanlığının faydalanıcısı olduğu, Türkiye de Bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörleri prevelansı çalışması […]

22 Merkezi yönetim ve 30 Büyükşehir belediyesinde E-Devlet uygulamaları konusunda veri toplanmış ve analiz-raporlama yapılarak Ulaştırma Bakanlığı […]

İş yönetimi mevcut durum araştırması ve iş geliştirme önerileri projesi 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. Belediye çalışanları ve vatandaş […]

Ulaştırma sektöründe hizmet üretiminin Sosyo-kültürel-iktisadi etkilerinin rakamsal ve sözel analizi. Konya ilinde 450 işletme ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. […]

Restorant ve Okul Kantinleri İçin Gıda Güvenliği Farkındalık Projesi(2011/Selçuk Üniversitesi) Toplam 8 ilde 1200 çocuk veli ve […]

  Türkiye genelinde 57 ilde 1057 okulda toplam öğrenci-veli-öğretmen e ulaşılarak ölçek geliştirme çalışması yürütülmüştür. Gazi üniversitesinin […]

DHMİ Genel müdürlüğünün 2011-2012-2013 yılları arasında toplam 48 hava limanı/meydanında kalite yönetim sistemi gereği yolcu ve çalışan […]

  31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken siyasi partilerde ve siyasi kulislerde inanılmaz hareketlenmeler olmaya başladı. Seçimlere […]

Kira Artışı Yİ-ÜFE-TÜFE TÜİK tarafından hesaplanan ve yayınlanan istatistikler bir çok kişi ve/veya kurumlar tarafından takip edilmektedir. […]

İstatistik Dünyası YouTube kanalında yayına başlamıştır. İstatistik ile ilgilenenleri kanalımıza bekliyoruz.

Birçok bilim dalında olduğu gibi sağlık alanında görev yapan akademisyen ve tüm sağlık çalışanlarının akademik çalışmalarına destek […]

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İstatistik bölümünde okuyan öğrencilerin değişik zamanlarda bize ulaşan talepleri dikkate alınarak bir eğitim programı […]

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ MEZUNLARINA VE/VEYA SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM İstatistik bölümünden mezun olanların iş ve istihdam sorunu […]

İstatistik Dünyası yeni sezonda yeni yerinde eğitim ön kayıtlar başlamıştır. Cumartesi-Pazar günleri: 10:00-17:00 saatleri arasında toplam 14 […]

Milli Duruş nasıl olmalıdır? Benim çocukluğumdan kalan milli ve mahalli duruş şu şekilde öğretilmişti. Küçük yaşlarda çıraklık […]

7-Mekatronik mühendisliği: (2017:MF-4) Puan Türü: SAY puan türü ile alınır. Programın amacı: Mekatronik, en basit anlatımıyla; makine, […]

6-İngiliz dili ve edebiyatı: (2017:DİL-1) Puan Türü: DİL puan türü ile alınır. Programın amacı: İngiliz Dili ve […]

13-GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Puan Türü: EA puan türü ile alınır. EA(2017:TM-3) Programın amacı: Gayrimenkul (taşınmaz) […]