ATATURK VE ISTATISTI...
ANA SAYFA  »  HABERLER  »  ATATURK VE ISTATISTIGE BAKISI
10 kasım
Bu Yazıyı Paylaş
1.425 okunma

Toplumların geleceğini görebilmesi, planlayabilmesi ve gelişmesi için istatistiki bilgiler büyük önem taşır. Cumhuriyetimizin ilk yılllarında, çok önemli sorunlar olmasına rağmen, istatistiki bilginin bu denli önem taşıması nedeniyle, bu işlevi yerine getirebilmek için bir istatistik örgütünün kurulmasına karar verilmiştir. Savaştan çıkmış bir toplumda, bilgi yoksulluğuyla, çözümü gereken çeşitli sorunlar olmasına rağmen, bütün bu sorunlar içinde, her şeyi zamana ve mekana göre değerlendirmenin bilincinde olan büyük devlet adamı Mustafa Kemal ATATÜRK, istatistiği de düşünmüştür. ATATÜRK, 1926 Devlet İstatistik Enstitüsünü kurarak veriye ve bilgiye verdiği önemi gözler önüne sermiştir.

19. yüzyılın başından itibaren merkezi sisteme dayalı olarak merkezlerde ve taşrada istatistik büroları açılmış ve bu çalışmaları takip ve kontrol etmek için ayrı bir merkezi organ kurulmuştur. 1891’de yürürlüğe giren “Bab-ı Ali İstatistik Encümeni Nizamnamesi” uyarınca, Bab-ı Ali’de Merkezi İstatistik Encümeni kurulmuş ve istatistik hizmetleri kanuni bir esasa bağlanmıştır. 1918 yılında çıkarılan yeni bir kanunla istatistik faaliyetleri Sadaret’e bağlı İstatistik Müdüriyeti Umumiyesi bünyesinde toplanmış, konunun uygulaması bir yıl devam ettikten sonra yürürlükten kaldırılmış ve eski sistem Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir.1926 yılında Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün direktifleri ile Başbakanlığa bağlı Merkezi İstatistik Dairesinin kurulması, Ulu Önder’in sınırsız dehalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası boyutta istatistik teşkilatlarının kuruluş tarihleri karşılaştırıldığında şu anda istatistik konusunda çok ileride olan ülkelerde bile istatistik teşkilatlarının kuruluşu daha sonraki yıllara rastlamaktadır.

1926 yılında kurulan “Merkezi İstatistik Dairesi” 1930 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüş, 1930 yılında 1554 sayılı yasa ile “İstatistik Umum Müdürlüğü” adını almıştır.1933 tarihinde 2203 sayılı yasa ile yeniden düzenlenmiş olan İstatistik Umum Müdürlüğü; görevlerini Umum Müdürü, Müşavirlik, Muavinlik ve 10 Şube ile görevini sürdürmüştür. 1939 yılında 3656 Sayılı Yasa ile “Taşra Mıntıka Teşkilatı” ve “Fiyat İstatistikleri Müdürlüğü”nün teşkilata dahil edilmesi karara bağlanmış ve bu organizasyonla faaliyetlerini 1950 yılına kadar sürdürmüştür.

1950 yılında 3656 ve 4644 Sayılı Kanunlarla önemli bazı kadrolar kaldırılarak yeni kadrolar ve yeni faaliyetlerin başlaması öngörülmüştür. Söz konusu kanun kapsamında “Tetkik ve Araştırma Dairesi” kurulmuş İstatistik Genel Müdürlüğü’nce toplanacak istatistiklerin ilmi ve teknik esaslarını hazırlamak, milli gelir tahminlerini yapmak, istatistik bilgilerin modern istatistik tekniklere göre toplanmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası istatistiklerin analiz ve karşılaştırmasını yaparak, istatistiğin gelişimini takip etmek ve uygulama imkanlarını hazırlamakla görevlendirilmiştir.

1955 yılında 6534 Sayılı Yasa ile Genel Nüfus, Genel Tarım ve Genel İşyeri Sayımlarının hangi yıllarda yapılacağına dair hükümler getirilmiştir. Yasaya göre sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda Genel Nüfus Sayımı, sonu (0) ile biten yıllarda Genel Tarım Sayımı, sonu (1) ile biten yıllarda Genel Sanayi İşyeri Sayımının yapılması hükme bağlanmıştır.Devlet Planlama Teşkilatının kurulması kararı ile birlikte 53 sayılı yasayla İstatistik Enstitüsü yeniden yapılandırılarak, bugünkü kimliğine temel teşkil eden organizasyon çatısı kurulmuştur.

DİE, ülkemizin sürekli olarak gelişme sürecini izleyerek, demokrasiyi tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi için gereken bilgileri bağımsız, tarafsız ve güvenilir olarak üreten önemli bir kuruluş olmuştur. Bu nedenledir ki, DİE’nin ürettiği bilgiler, yayımladığı istatistik ve göstergeler; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, karar alıcılar ve araştırıcılar için güvenilir yol göstericilerdir. DİE, ülkemizde ulusal ve uluslararası boyutta yararlar sağlayacağı inancıyla, en uçtaki kullanıcıdan, karar alıcıya kadar geniş bir yelpaze içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşların veri ve bilgi ihtiyacını gidermeyi amaçlayan çalışmalarını geliştirerek devam ettirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek için Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi

– Anadolu Ajansı
– Ankara Hukuk Fakültesi
– Ankara Orman Çiftliği
– Bursa Merinos Halı Fabrikası
– Cumhuriyet Halk Partisi
– Çocuk Esirgeme Kurumu
– Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü
– Devlet Hava Yolları
– Devlet İstatistik Enstitüsü
– Elektrik İşleri Etüt İdaresi
– Etibank
– Halkevleri
– Maden Tetkik Arama Enstitüsü
– Merkez Bankası
– Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
– Sanayi ve Maadin Bankası
– Sümerbank
– Türk Dil Kurumu
– Türk Tarih Kurumu
– Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
– Türkiye Şeker Fabrikaları
– Uluslararası İzmir Fuarı
– Türkiye İş Bankası
– Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü

BÜTÜN HABERLER

Anket Fiyaskosu… “Kamuoyu yoklaması” denilen bilimsel çalışmaların bilimsellikten uzak yapanların halen boy göstermesi ve kamuoyuna kendi ürettiği […]

Sayın hocam Lale OLCAY hocam ve diğer hocalarımızı tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Bizde bu […]

İstatistik Dünyası olarak yürüttüğümüz bir proje kapsamında İzmir ilinde görev alabilecek Tarım Danışmanı aranmaktadır. Ziraat mühendisi, tercihen […]

Akademisyen hocalarımız ile dayanışma içerisinde yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Lale OLCAY hocamız ile uzun zamandır yaptığımız […]

İstatistik Dünyası olarak yürüttüğümüz projelerde görev almak üzere proje bazlı (ilk etapta 1 Ay) çalışacak çalışma arkadaşları […]

TÜRKİYE GENELİNDE “BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR” A YÖNELİK ARAŞTIRMASI İŞ BAŞVURULARI Araştırma kapsamında aranan uzmanlara yönelik başvurular değerlendirilmiş […]

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan (recep, şaban, ramazan), recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan […]

TÜRKİYE GENELİNDE “BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR” A YÖNELİK ARAŞTIRMASI İŞ BAŞVURULARI Araştırma kapsamında aranan uzmanlara yönelik başvurular değerlendirilmektedir. […]

TEZ YAZIMI VE İSTATİSTİK Akademik ya da Tez danışmanlığı adı altında başta Y.lisans ve Doktora tezleri için […]

Evinizden ve/veya boş zamanlarında veri girişi yaparak bütçenize ek gelir elde edebilirsiniz. Ofisimizde verilecek yarım günlük veri […]

TÜRKİYE HANEHALKI SAĞLIK ARAŞTIRMASI “BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN RİSK FAKTÖRLERİ PREVALANSI” ARAŞTIRMASI THSA (BOH-RFP) TURKEY HOUSEHOLD HEALTH SURVEY […]

İSTATİSTİK VE İSTATİSTİKÇİ Günümüzde İstatistik; yeni araştırmalarla, yeni yöntemlerle sürekli gelişen ve her bilimsel alana uygulanabilen disiplinler […]

Sosyoloji Latince “birliktelik, birlikte oluş” anlamına gelen socius (sosyus) ile Yunanca “bilgi” anlamına gelen logos sözcüklerinden oluşur. […]

İSTATİSTİK MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI VE İSTİHDAM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2014 yılı mezunuyum. Sayılarla uğraşmayı çok sevdiğim ve […]

İSTATİSTİK DÜNYASI AİLESİ OLARAK “ÜLKEMİN” , “EVLATSIZ KALAN ANNELERİN-BABALARIN” , “BABASIZ KALAN ÇOCUKLARIN” , “EŞLERİNİ KAYBEDEN BACILARIN” […]

İSTATİSTİK DÜNYASI Tarım kesiminde yapılan bilimsel araştırmalar da en az diğer alanlarda yapılan araştırmalar kadar önemlidir. Tarım […]

İstatistik Deyince…… Benim için istatistik Bir cerrah olarak asistanlık hayatım konseyde makale çevirileri yapmak ile geçti. Makaleleri […]

İSTATİSTİK DEYİNCE Günümüzde istatistik, ekonomi, finans, eğitim, sağlık, tarım ve daha birçok alanda kullanılan bir bilim dalıdır […]

Gazi Üniversitesi istatistik bölümünde lisans döneminde hocam, yüksek lisans döneminde hocam ve danışmanım olan saygıdeğer hocam Prof.Dr.Hasan […]

İSTATİSTİK DEYİNCE… Sanmayın ki istatistikçi olmak çok kolay. Eğer böyle bir düşünce tarzı geliştirdiyseniz sizin işiniz zor […]